بوی بهشت...

گاهی وقتا بوی بهشت مشامت رو معطر میکنه، گاهی وقتا نواهای بهشتی گوش جانتو می نوازه و این لذت نادیدنی جانبخش فقط اثر یه کار کوچیک برای اوست، یه صبر کوچیک برای رضایش...

تو این لحظات نابه که میفهمی، با تمام وجودت درک میکنی که شادیا و لذتا و زیباییای دنیا، در مقابل حتی استشمام عطر بهشت هم چقددددددددددر حقیره، چقدر سراب گونه اس...

شادیایی که تمام هستیتو برای رسیدن بهش میذاری، ولی وقتی بهش میرسی کم کم با گذشت زمان رنگ میبازه و کهنه میشه، اونوقته که خودتو سرزنش میکنی که چرا همه چیتو برای رسیدن به این حقیر که شیطان یا نفست اونو برات انقدر بزرگ کرده بودن، صرف کردی...

#دلنوشته

/ 0 نظر / 83 بازدید